rss
twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

Нарциси в градината

Древното персийско име на растението било „наргис"- красиво око, а изразите "чашме наргис"и„наргис мает"били често срещани в персийската поезия. Съществува следната арабска поговорка: „Който има два хляба, нека продаде единия и да си купи нарцис, защото хлябът е храна за тялото, а нарцисът е храна за душата." И древните гърци не останали безразлични към красотата на това растение. Легендата разказва, че някога живял прекрасен юноша на име Нарцис. Веднъж, докато бил на лов в гората, жаждата го подгонила и той се навел над водите на бистър ручей. Виждайки образа си в чистите води, той безумно се влюбил в него и повече не могъл да откъсне поглед от лицето си. Дни и нощи седял на брега на ручея, без да яде и да пие и се взирал във водите му. Накрая смъртта го покосила, а на мястото му край ручея поникнали красиви уханни цветя.

Любопитни факти за блатното кокиче


За появата на блатното кокиче съществува следната легенда: Някога един от боговете обикнал земно момиче. То обаче не приело любовта му и това карало бога да се чувства все по-нещастен. За да умилостиви любимата си, той решил да й покаже света от облаците, надявайки се да я изкуши с властта си над него. През нощта откраднал кравата й и я завел далече в гората. На сутринта, когато девойката хукнала да търси любимото си животно, богът се спуснал на земята върху пухкав облак и й предложил да потърсят кравата заедно, оглеждайки земята отвисоко. Отчаяна, тя се съгласила, но когато облакът се издигнал, кравата изчезнала от ума й, заместена от далеч по-интересни неща. Видяло момичето, че върху облака стоят различни кутийки, с които богът управлявал природата и решило, че и то може да се справи с тази задача. Така де, какво пък толкова, някакви си кутийки! Изсипало първата - над земята се спуснал тъмен облак и завалял дъжд, изсипало втората - задухал вятър, посегнало към третата - завалял сняг. Сепнал се богът от лекомислието на своята любима и в последния момент успял да превърне падащите снежинки в красиви бели цветя. А момичето свалил на земята при кравите му. Не ставала тя за богиня.

Отглеждане на Фухсия

Средна стайна температура, но предпочита да е на по-хладно. При температури над 22°С през лятото растението страда, а през зимата не понася по-студено от 15°С. Обича силно осветление и ако фухсията ви не цъфти, най-напред я преместете на по-светло, а след това проверете дали пръстта не е суха, защото от пролетта до есента трябва да се поддържа непрекъсната влажност на почвата. През зимата растението почива, трябва да се премести на сухо и хладно място, а поливането да е оскъдно. През сезона на растежа пръскайте листата.

Кои са по-важните болести по лалето и каква е борбата срещу тях?


Втебеширяване. физиологична болест. Повредите се изразяват във втвърдяване и побеляване на месестата част на луковиците. Получава се при излагане на луковиците на пряко слънце след изваждането им от почвата.

Слънчев пригор. Също физиологична болест, която се получава при силно засушаване по време на цъфтежа или при форсажа на лалетата в много слънчеви оранжерии.

Пъстроцветие. Вирусна болест. Проявява се в изпъстряне на венечните листа, по които се образуват тъмни и светли петна. Пренася се чрез инструментите, чрез листните въшки, при допиране на луковиците и др.
Борба. Заразените растения се унищожават чрез изскубване с луковицата още по време на вегетацията.

Ботритисно петносване. Гъбна болест. Причинителите нападат всички части на растението. По месестата част на луковиците се появяват жълтокафяви закръглени леко хлътнали петна по повърхността с черни склероции. Силно нападнатите луковици загиват още по време на съхраняването - изсъхват и се мумифицират. По-слабо заразените луковици след засаждане покарват, но дават слаби растения с напетнени листа и цветове и скъсени цветоносни стъбла. Петната са дребни, закръглени или елипсовидни с белезникав център. Борба. Не се засаждат наранени луковици. Болните растения се унищожават, а мястото се залива в диаметър 1 м с формалин 1:50. Предпазно се пръска до момента на цъфтежа с ронилан 50 ВП - 0,1% или роврал 50 ВП - 0,1 в интервал 7 - 1 4 дни. Луковиците се напрашват преди засаждане с ортоцид 75, ТМТД или се потапят за 20 мин. в 0,2%-ов разтвор на ронилан 50 ВП. През време на вегетацията се пръска с криптанол 0,02% с прибавка на намокрител универсал-50.

Болести по карамфила, как да се справим?


От причинителите на вирусните болести по карамфила засега у нас са установени няколко. Карнейшън мотъл е повсеместно разпространен и силно заразен вирус, който не дава видими признаци върху растенията.

Най-сигурният начин за борба с вирусните болести е да се използва здрав посадъчен материал, получен по меристемен път.

Кореново и стъблено фузарийно гниене. Гъбни болести. Болните растения увяхват поради загниване на корените и на основата на стъблото. От фузариума най-често страда оранжерийният карамфил.

Борба. Болните растения се унищожават и почвата в оранжериите се обеззаразява. Растенията се третират със система от фунгициди - ровал 50 ВП - 40 г/м2 в почвата при засаждането; 2 г/м2 два месеца след засаждането с две - три поливки през седем дни или след засаждането с метил топсин - 10 г на 6 л вода на 1 м2. Карамфилът се напада още от ръжда, сиво гниене на цветовете, алтернария, брашнеста мана и др.

Болести по цветята ТРИПС

Какви са повредите от трипса и каква е борбата срещу него? Трипсът напада гладиолите, хипеаструма, нарцисите, карамфила, гергините, бегонията, хризантемата и др. Поврежда листата и цветовете, като смуче сок от тях, вследствие на което те се обезцветяват и се деформират. Поврежда и дънцето на луковиците, като в мястото на убождането се образуват кафяви петна. Възрастното насекомо е тъмнокафяво до черно, с дължина до 1,5 мм. За една година трипсът може да развие 9 - 1 0 поколения. Сухото и топло време е благоприятно за размножаването му. Борба. Растителните остатъци, по които трипсът зимува, се събират и се изгарят. Растенията се пръскат с химични препарати, както при листните въшки.

Сорт петуния Чарли

Име на български - "Чарли"
Официално име на латиница - "Charlie"
Хабитус - типично каскаден
Размери - при нашите условия може да провисне до над 50 см
Вид на цветовете - прости
Размер на цветовете - средни
Багра на цветовете - тъмно теменуженосиньо
Характерни изисквания - комбинирайте петуния Чарли със сортове с по-светли цветове, за да може да изпъкне.
Забележка - този сорт има склонността да нараства по-бързо на дължина, но при това да е доста по-рехав. За да коригирате този негов Hegocmambkq засаждайте повече растения в сандъчетата (5 - 8) и поне 2 - 3 пъти през вегетацията пензирайте.